Mimari Restorasyon Programı

Yönetim

Öğr. Gör. Handan ERDOĞAN

Mimari Restorasyon Programı Bölüm Başkanı

handan.erdogan@avrasya.edu.tr

Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı, önlisans düzeyinde 4 yarıyıllık eğitim-öğretim vermektedir. Programın amacı; Türkiye’de kültürel değerlerimizin restore edilerek gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılmasını hedef alan bütün restorasyon/konservasyon çalışmalarına kalifiye eleman yetiştirmektir. İçerik açısından program; mimari, arkeolojik ve ahşap restorasyon/konservasyon ağırlıklıdır. Müfredat programı bu doğrultuda hazırlanmaktadır.

Mimari Restorasyon Programı mezunları “Ön Lisans Diploması”na sahip olurlar ve tekniker unvanı almaktadırlar. Şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon/konservasyon konularında faaliyet gösteren, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, tüm müze ve saraylarda, arkeolojik kazı ekiplerinde ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir. Ayrıca Dikey Geçiş sınavı ile 4 yıllık, Mimarlık, İç mimarlık, Geleneksel Türk El Sanatları, Eski Çini Onarımları bölümlerine devam edebilmektedirler