Tarihçemiz
Ne İş Yaparlar?
Mezunlar Nerede Çalışırlar?

2013/2014 Eğitim Öğretim Yılında Meslek Yüksekokulunda kuruldu ve bünyesinde açılan Mimari Restorasyon Programı eğitim faaliyetine başlamıştır. Her geçen yıl programa ilgi katlanarak artmış son 2022/2023 eğitim öğretim yılında ilk yerleştirmelerde %100 doluluğa ulaşmıştır.

Mimari Restorasyon Teknikerleri;

  • Bu bölümden mezun olan teknikerler, koruma ve restorasyona ihtiyacını karşılayan kişilerdir. Bu bölüm mezunları ayrıca binalarda restorasyon çalışmaları yapabilir, yenileme, onarım ve tadilat gibi pek çok işlemlerde sorumlu olarak çalışır,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ya da proje bazlı olarak çalışır,
  • Çalıştığı projeye ilişkin araştırma, ölçme ve uygulama aşamasında usta-kalfa ve teknisyenlerin çalışmalarını kontrol eder,
  • Tarihi binaların restorasyon ve restitüsyon proje çizimlerinin hazırlanmasında koruma uzmanı mimara yardımcı olur,
  • Tarihi binaların ve içerisinde bulunan tezyinatın çizimlerini yapmak, şantiyede sorumlu mimar ile ustalar arasındaki iletişimi sağlamak.

Mimari Restorasyon Programı mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,…) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.